O NAS

Programy unijne

Firma GRAFORM posiada doświadczenie w korzystaniu z programów pomocowych Unii Europejskiej. W ramach tej pomocy skorzystała z następujących programów:

dofinansowanie na projekt pt. „Dostosowanie funkcjonującego w Waszej Firmie Systemu Zapewnienia Jakości do Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 oraz integracji z systemem jakości wg. normatywu ISO/TS 16949:2002″. Projekt został zrealizowany od 08.10.2003r. do 31.03.2004r.

dotacja na udział w Międzynarodowych Targach „ROSUPAK-2004″Moskwa, Rosja w dniach 14-18.06.2004 r. Projekt był realizowany od 12.06.2004r. do 18.06.2004r.

w ramach Krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2002 na zakup zaawansowanych technologicznie urządzeń: mikroskopu pomiarowego, uniwersalnej szlifierki narzędziowej precyzyjnej oraz spawarki laserowej.

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.3. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”. Celem projektu był wzrost konkurencyjności technologicznej oraz rozwój przedsiębiorstwa poprzez wyposażenie firmy w nowe maszyny służące do produkcji precyzyjnych form ciężkich o masie do 10 ton.

 

dofinansowanie z funduszu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1 na usługi doradcze związane z wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania Wniosek został rekomendowany do wsparcia.

 

WSPIERAMY PRACOWNIKÓW

Fundusz Prewencyjny PZU

Informacja o otrzymaniu środków finansowych z funduszu prewencyjnego PZU ŻYCIE S.A.

GRAFORM Sp. z o.o. w Bydgoszczy informuje o otrzymaniu w 2014 roku 10 000,00 PLN z funduszu prewencyjnego PZU ŻYCIE S.A..

Otrzymane środki przeznaczono na zakup :
GRAFORM Sp. z o.o. w Bydgoszczy informuje o otrzymaniu w 2017 roku 7 000,00 PLN z funduszu prewencyjnego PZU ŻYCIE S.A..

Otrzymane środki przeznaczono na zakup :